Bastrop Juneteenth
A Celebration of Freedom
Bastrop Juneteenth
​ 2018 Event Photos
2018 Junteenth Parade Slideshow
Downtown Main Street​
2018 Juneteenth Banquet Slideshow
Bastrop Convention Center​
DSC_2166
DSC_2163
DSC_2160
DSC_2159
DSC_2150
DSC_2149
DSC_2145
DSC_2143
DSC_2136
DSC_2022
DSC_2024
DSC_2025
DSC_2028
DSC_2029
DSC_2032
DSC_2034
DSC_2035
DSC_2037
DSC_2041
DSC_2043
DSC_2046
DSC_2048
DSC_2049
DSC_2051
DSC_2052
DSC_2054
DSC_2055
DSC_2056
DSC_2058
DSC_2064
DSC_2066
DSC_2068
DSC_2069
DSC_2072
DSC_2073
DSC_2075
DSC_2076
2018 Bastrop Juneteenth
Emancipation Program Slide Show
Kerr Community Center Park​​
DSC_1970
DSC_1861
DSC_1862
DSC_1865
DSC_1868
DSC_1868
DSC_1869
DSC_1870
DSC_1871
DSC_1877
DSC_1876
DSC_1875
DSC_1873
DSC_1879
DSC_1880
DSC_1886
DSC_1889
DSC_1890
DSC_1891
DSC_1892
DSC_1893
DSC_1896
DSC_1897
DSC_1898
DSC_1899
DSC_1909
DSC_1908
DSC_1905
DSC_1903
DSC_1912
DSC_1914
DSC_1916
DSC_1918
DSC_1927
DSC_1923
DSC_1921
DSC_1920
DSC_1929
DSC_1930
DSC_1932
DSC_1936
DSC_1938
DSC_1941
DSC_1942
DSC_1944
DSC_1947
DSC_1951
DSC_1954
DSC_1963
DSC_1968
DSC_1969
DSC_1970
DSC_1972
DSC_1975
DSC_1976
DSC_1979
DSC_1981
DSC_1982
DSC_1983
DSC_1984
DSC_1986
DSC_1988
DSC_1990
DSC_1993
DSC_1995
DSC_1996
DSC_1997
DSC_1999
DSC_2000
DSC_2001
DSC_2003
DSC_2005
DSC_2007
DSC_2008
DSC_2009
DSC_2010
DSC_2012
DSC_2015
DSC_2017
DSC_2019